סופי גבריאל

סופי גבריאל

סגנית מנהל מח' פרט אלמנטרי ופיתוח עסקי