חן גבאי בן-זקן

מנהלת מחלקת תביעות בריאות, חיים ופנסיה פרט