הוקרה לענף ביטוח – נבחרי השנה של ועידת עדיף

גבאי סוכנות לביטוח היא סוכנות השנה לשנת 2019 בענף הבריאות מטעם ועידת עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים.