יום: 30 ביוני 2019

אין תחליף לסוכן הביטוח!

מתוך כתבה של לשכת סוכני הביטוח

Tel Aviv

זכייה במכרז ביטוח של עיריית תל אביב!

זכייה במרכז הביטוח של אוניברסיטת אריאל ומד"א!

Gabay Agency of the Year

סוכנות הביטוח לשנת 2018!!!

במסגרת כנס הביטוח השנתי של עדיף באולם הכנסים והאירועים AVENUE זכייה בקטגוריית סוכנות השנה בענף הביטוח הכללי! הפרס הוענק ליו"ר עזרא גבאי ולמנכ"ל אלון טאקו.יו"ר סוכנות גבאי עזרא גבאי ומנכ"ל הסוכנות אלון טאקו