גילוי נאות

גבאי סוכנות לביטוח בע"מ, באמצעות סוכניה ועובדיה מספקת שירותי שיווק פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) תשס"ה-2005.
לרשות הסוכנות עומד מגוון גדול של מוצרי ביטוח, גמל ופנסיה מאת חברות הביטוח וחברות ניהול קופות גמל מובילות ומערך שירות מקצועי אשר ישמח לעמוד לשירותך.

גבאי  הינה סוכנות ביטוח המתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן.
לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס"ה-2005, בין גבאי וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי גבאי.
 הקופות מדורגות על פי היקף הפעילות  (נכון לשנת 2016), בגופים המוסדיים השונים, מהגבוה לנמוך .

חברות ביטוח קרנות פנסיה
 
קופות גמל וקרנות השתלמות
מנורה מבטחים ביטוח בע"מהראל קרנות פנסיה בע"ממנורה מבטחים גמל בע"מ
הראל חברה לביטוח בע"ממנורה מבטחים פנסיה בע"מהראל קופות גמל בע"מ
איילון חברה לביטוח בע"מהפניקס פנסיה וגמל בע"מאקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
מגדל חברה לביטוח בע"מאיילון פנסיה בע"מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"ממיטבית /כלל –  עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מפניקס קופות גמל בע"מ
פניקס  חברה לביטוח בע"ממגדל /מקפת פנסיה בע"מילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ