קרן השתלמות היא אפיק חסכון פטור ממס לטווח זמן קצר עד בינוני (3 עד 6 שנים). קרן השתלמות משקיעה את הכספים המופקדים אצלה בהשקעות שונות ומגוונות ולכן התשואה בקרן משתנה מעת לעת.
יתרונות קרן ההשתלמות – פטור ממס רווחי הון על רווחי הקרן, הטבת מס והעובדה שאין חשיבות להפקדות חודשיות רצופות כמו בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים.

שיעורי ההפקדות:
שכיר
• המשכורת החודשית הקובעת בקרן השתלמות לשכירים – 15,712 ₪.
הפקדות עובד: 2.5% מהשכר – עד תקרה של 393 ₪ לחודש.
הפקדות מעביד: 7.5% מהשכר – עד תקרה של 1,178 ₪ לחודש.
סך כל ההפקדות: 10% מהשכר – תקרה עד של 1,571 ₪ לחודש.

עצמאי
• המשכורת החודשית הקובעת בקרן השתלמות לעצמאים – 15,680 ₪.
2.5% הראשונים אינם מקנים הטבת מס.
4.5% הנותרים מקנים הטבת ניקוי לעצמאי על סך 10,080 ₪ לחודש.

פדיון הקרן:
ניתן לפדות את הקרן או חלק ממנה, לאחר 3 שנים לצרכי השתלמות או אם העובד הגיע לגיל פרישה ולאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון.

 

קרן השתלמות

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב