על פי צו עובדים זרים כל מעסיק של עובד זר, חייב לבטח את העובד בפוליסת ביטוח רפואי התואמת את דרישות הצו.
מעסיקים אשר לא יפעלו על פי הוראות הצו, מפרים את הצו וצפויים לעונשים הקבועים בחוק.

צו לביטוח רפואי לעובדים זרים מגדיר את היקף סל הביטוח והשירותים הרפואיים, אשר יינתנו לעובד הזר והוא דומה בתכולתו לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שלנו הישראלים.

מסגרת כיסויי הביטוח כוללים:
רופא כללי, רופא מומחה, חדר מיון, אשפוז בבית חולים, בדיקות מעבדה, בדיקות הדמיה, תרופות, טיפולי עזרה בשיניים, במקרה חו"ח מות העובד- העברת גופה, במידה והעובד אינו כשיר לעבודה- כרטיס טיסה לארץ מוצאו וביטוח מוות/נכות כתוצאה מתאונה.

השרות הרפואי ניתן בחלק מהפוליסות על ידי קופות החולים לאומית וכללית

ביטוח עובדים זרים

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב