ביטוח נסיעות לחו"ל מאפשר לך לצאת לחו"ל בראש שקט.

הביטוח מעניק  את הכיסויים הבאים:
• כיסוי הוצאות רפואיות עד לסך של 1,000,000$
• פינוי וחילוץ ממקום אירוע לבית חולים.
•  התייעצות עם רופא, כיסוי לתרופות, טיפולי חרום בשיניים.
• החזר הוצאות במקרה של קיצור נסיעה.
• החזר הוצאות בגין הפסד פיקדון כתוצאה מביטול נסיעה לפני תחילתה.
• הוצאות למלווה במקרה של אשפוז.
•  ביטוח רכוש המבוטח.
•  הרחבת כיסוי להיריון ולידה במידת הצורך.

בנוסף מקנה הביטוח מוקד מקצועי דובר עברית הפועל 24 שעות הערוך לטפל בכל תביעה במקצועיות ויעילות

ביטוח נסיעות לחו"ל

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב