מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי כספי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה.

מניסיוננו, התמודדות עם אחת מהמחלות הקשות הינה התמודדות קשה מנשוא הן פיזית והן נפשית, הפיצוי הכספי מסייע להתמודד עם ההוצאות הכספיות הכרוכות בהחלמה וכך החולה ומשפחתו לא צריכים להתרכז בגיוס מקורות מימון אלא בהחלמה מלאה מהמחלה.

בנוסף, הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך לשמור על רמת חיים נוחה תוך התמודדות עם המחלה הקשה.

פנו עכשיו לאחד מהסוכנים שלנו על מנת לבדוק את זכאותכם להצטרף לתוכנית זו.
טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב