כידוע, החברות הקבלניות נחשפות מעצם עיסוקן לסיכונים יוצאי דופן בשכיחותם וחומרתם, מצב המחייב משנה זהירות ומקצועיות בשלב הכנת הכיסוי, הבנה מעמיקה בתחום הבנייה ויכולת השפעה על המבטיח בעת התביעה.

מעטות הסוכנויות אשר קיים בהן שילוב נדיר ומוצלח של הבנה ביטוחית בצד הבנה מקצועית של הענף כפי שקיים בקבוצת גבאי, המשלבת סוכנות ביטוח מקצועית ומעבדת ביקורת איכות בתחום הבנייה.

שילוב זה מאפשר יצירת מערך הגנה ביטוחי מקצועי לקבלן בזמן גיבוש ניהול הסיכונים ובעת צרה(תביעה), הוא לעיתים ההבדל בין תשלום תביעה לאי תשלומה.

לסוכנות מפרט ביטוח ייחודי המאפשר למבוטח ניהול סיכונים במינימום סיכון.

ביטוח עבודות קבלניות "כל הסיכונים" – ביטוח זה בא לכסות את המבוטחים (הקבלן, היזם וקבלני המשנה) למקרה של אבדן או נזק לעבודות הפרויקט כולל: ביטוח חבויות ( צד שלישי וחבות מעבידים) בגין ביצוע עבודות הפרויקט המבוטח.

ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר – כידוע ביטוח עבודות קבלניות אינו מכסה אירועים אשר קרו לאחר מסירת הפרויקט. לאחרונה התרבו התביעות כנגד הקבלנים כתוצאה מליקויים לאחר מסירת הפרויקט, כגון התמוטטות תקרה, קריסה של רצפה, התחשמלות,נפילת אריחי חיפוי ועוד.
זאת ועוד, קבלן נחשב לפי החוק ל- "יצרן" ולפיכך חוק למוצרים פגומים חל עליו.

פוליסת אחריות מקצועית לקבלן- כיסוי לנזקים כספיים שנגרמים לצד ג אשר אינם תאונתיים כתוצאה מרשלנות המבוטח.

פוליסת חבות המוצר – כיסוי לנזקי גוף/רכוש שנגרמים לצד ג כתוצאה מהמוצר הפגום.

ביטוח כלי צ.מ.ה – כל הסיכונים ציוד מכני הנדסי לרבות שבר מכני ואובדן רווחים כתוצאה משבר מכני.

ביטוח הנדסי

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב