ביטוח מקיף: בביטוח מקיף לרכב מוגן הרכב כנגד פריצה לרכב, נזק מפריצה גניבה או ניסיון גניבה, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא (כולל אובדן גמור), נזק בזדון, נזקי טבע, שיטפון, סערה וסופה, אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, פגיעה בצד שלישי ועוד.

ביטוח חובה :ביטוח עפ"י חוק המכסה נזקי גוף עקב השימוש ברכב לנהג הרכב, לנוסעים ברכב וכן להולכי הרגל . ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק.
ביטוח צד שלישי לרכב :הביטוח צד שלישי לרכב מכסה נזקי רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב שימוש ברכב המבוטח . ביטוח זה אינו מכסה נזקים שנגרמו לרכב של המבוטח עצמו .
הכיסוי הביטוחי כפוף לתנאי הפוליסה.
גבאי סוכנות לביטוח יצרה פיתרון מיוחד עבור רכבי יוקרה ו/או רכבים שיובאו לארץ ביבוא אישי.
הסוכנות מעניקה תעריפי ביטוח אטרקטיביים עבור ציי משאיות .

ביטוח רכב

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב