ביטוח מנהלים הינו תוכנית המאושרת כקופת ביטוח לשכירים לפי תקנות מס הכנסה, והכוללת חיסכון לגיל פרישה, בין אם באופן הוני (תשלום סכום חד פעמי) או קצבתי (פנסיה – תשלום חודשי קבוע לכל החיים), וכן ביטוח חיים למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.

זוהי תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים מיועד הן למנהלים והן לעובדים שכירים. הוא כולל הפקדות לפיצויים ותגמולים.

עלויות הביטוח משולמות בחלקן על ידי העובד ובחלקן על ידי המעסיק. התשלום לפיצויים משולם לעובד בעת פרישה או עזיבה.

ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל הקלות במס הכנסה.

להלן טבלת תקרת שיעורי ההפקדות:

  ביטוח מנהלים לפני 1.1.05 ביטוח מנהלים לאחר 1.1.05
מעביד – ע"ח תגמולים 5% 7.5%
מעביד – ע"ח פיצויים 8.33% 8.33%
סה"כ מעביד 13.33% 15.83%
עובד ע"ח תגמולים 5% 7%
סה"כ הפקדות 18.33% 23.83%

 

ביטוח מנהלים

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב