ביטוח דירה הפוליסה מכסה את שווי המבנה של ביתכם ואת רכושכם מפני אובדן או נזק. ביטוח מבנה ותכולה כולל, בין היתר, נזקי פריצה, גניבה, נזקי אש, שוד או ניסיון פריצה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, סערה, לרבות גשם וברד, נזק מכלי טיס וכלי רכב, רעידת אדמה, כיסוי בגין פגיעה בצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדי משק בית ועוד. הרכב הפוליסה מותאם בהתאם לצרכי המבוטח.

הרחבות מיוחדות בביטוח דירה
• ביטוח צד ג בגובה של 1,000,000 ₪
• כל הסיכונים תכשיטים עד 20% משווי התכולה.
• השתתפות עצמית – יורדת.(תוך שלוש שנים – אין השתתפות עצמית).
• הרחבה חדשה לביטוח מוצרי החשמל בדירה.
• ניתן לרכוש הרחבה לביטוח כל הסיכונים – תכולה

ביטוח דירה

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב