ביטוח אמבולטורי

נספח זה מעניק חופש בחירה מלא של ספקי השירות בעת ביצוע בדיקות, טיפולים ועוד.
חברות הביטוח השונות מציעות כיסוי ביטוחי מקיף לשירותים רפואיים פרטיים ובדיקות אבחנתיות מתקדמות בהשתתפויות עצמיות נמוכות.
התוכנית מציעה את הכיסויים הבאים:
בדיקות רפואיות אבחנתיות
התייעצויות עם רופאים מומחים
בדיקות הריון
טיפולים בבעיות התפתחות הילד
בדיקות סקר מנהלים
בדיקות לרפואה מונעת
טיפולים פיזיותרפיים
טיפולים פסיכולוגיים\פסיכיאטריים
אבחון וייעוץ דידקטי\ אבחון הפרעות קשב וריכוז
טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב